Group Grown kalfsvlees

Group grown is het blanke kalfsvlees van de VanDrie Group. Het wordt geheel geproduceerd binnen de eigen keten. Het voer, de huisvesting en het transport moet aan alle strenge eisen van de VanDrieGroup voldoen.

Strenge eisen

De kalveren lopen in groepsstallen. Zij krijgen speciale kalvermelkvoeding en later ook voedermais. Natuurlijk is het Group Grown kalfsvlees vrij van allerlei groeihormonen en andere toevoegingen. Ook aan het transport worden strenge eisen gesteld.

Deze strenge eisen worden voortdurend gecontroleerd door diverse instanties. De kalverhouders krijgen begeleiding door specialisten van de VanDrie Group.

Group grown wordt uitsluitend natuurlijk geproduceerd. De stallen voldoen aan allerlei voorschriften die het welzijn van het kalf bevorderen zoals bewegingsvrijheid, lichthoeveelheid, ventilatie en frisse luchtaanvoer en drinkgelegenheid.